Referat fra stiftende generalforsamling 14 feb. 2007
Skrevet af Ole d. February 14 2007 23:50:41

Referat fra den stiftende generalforsamling i foreningen Skibakkens venner.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt 14. februar 2007 i 4H´s lokaler i Østerlars.

Der mødte 23 skiglade Bornholmere op.

Ole Harild bød velkommen, og gennemgik dagsordenen:

1. Præsentation af skibakkeprojektet.
2. Hvad skal støtteforeningen bruges til.
3. Støtteforeningens opgaver.
4. Gennemgang af forslag til vedtægter.
5. Evt. ændringer til vedtægterne
6. Vedtagelse af vedtægterne.
7. Valg af bestyrelse
8. Evt.

Ad. 1
Ole viste billeder og plancher om skibakken og de faciliteter der kommer.
Snekanon, skilift, pistmaskine og skihytte/varmestue.

Ad. 2
Jesper Jørn Jensen gennemgik et forslag til prissturktur for medlemmer og ikke medlemmer af skibakkens venner.
Der var også forslag om at søge sponsorstøtte og salg af årskort eller titurskort med rabat.
Det blev præciseret at foreningen ikke kan køre med underskud og derfor skal indtægterne sikres, således at
der kan afregnes med ca. 95 kr. + moms til skibakkens ejer for hvert solgt liftkort.
De 95 kr. er kun et forslag, og kan ændres hvis tilslutningen til bakken gør at bakken kan løbe rundt med en
lavere afregningspris.

Ad. 3
Jesper gennemgik de opgaver som støtteforeningen typisk vil få. Det er først og fremmest at passe bakken,
stå ved liften og sælge liftkort og måske udleje ski.
Derudover har bestyrelsen en opgave i at søge sponsorater.

Ad. 4
Ole gennemgik forslaget til vedtægter.

Ad. 5
Der var nogle forslag til ændringer til vedtægterne. Disse forslag er indarbejdet
i de vedtægter der nu ligger på Slettegårds hjemmeside.

Ad. 6
Vedtægterne blev vedtaget, på betingelse af at de foreslåede rettelser til vedtægterne bliver fremlagt til
vedtagelse ved næste generalforsamling.

Ad. 7
Der blev valgt 3 til bestyrelsen.
De valgte blev: Jesper Jørn Jensen
Ole Lind
Mogens Holm-Jensen

Ad. 8
Ole Lind orienterede om skirejse til Østrig i februar 2008
Jesper Jørn Jensen orienterede om endagstur til sydsverige 11. marts i år.

Der var generelt god opbakning til projektet.